Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.

Predmet plnenia
Predmetom plnenia je dodávka tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.spirali.sk, na základe objednávky kupujúceho.
Objednávka može byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu alebo emailu. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná
Dodacia doba a platobné podmienky
Tovar, ktorý máme na sklade, je doručený do 2-4 pracovných dní. V prípade, že ide o tovar, ktorý je potrebné odjednať, dodacia doba je max. do troch týždňov.

Zákazník si vyberá spôsob dopravy pri potvrdení objednávky. Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný.  V prípade, že je Vami objedaný tovar vypredaný a nedá sa už doobjednať bude zákazník včasne informovaný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od obdržania informačného e-mailu o spracovaní objednávky a to zaslaním mailu na info@spirali.sk.

Platba môže prebiehať nasledovnými spôsobmi: bezhotovostne – prevodom na účet, alebo hotovostne na dobierku pri prevzatí tovaru.

 

Informácie o objednávkach: mailom na info@spirali.sk.

 

Poštovné a spôsob dopravy
Cena poštovného závisí od hmotnosti produktu/produktov. Minimálna cena sú  2 eurá.

 

Vrátenie a výmena tovaru

V súlade so zákonom môže kupujúci behom 7 dní po obdržaní tovaru bez udania dôvodu tovar vrátiť za nasledovných podmienok: tovar musí byť odoslaný doporučene s poistením na adresu predávajúceho (nie dobierkou, nebude prevzatá), tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, čistý. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok Vám bude prednostne zaslaný tovar na výmenu, v prípade stornovaní objednávky bude platba za tovar zaslaná bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Náklady na poštovné znáša kupujúci. Pri zaslaní vráteného tovaru, ktorý nie je v pôvodnom obale je zákazníkovi ustanovená pokuta vo výške 1 €. Vrátenie sumy prebieha na protiúčet zákazníka bezhotovostným prevodom. Číslo účtu je zákazník povinný uviesť do mailu. Prosíme zákazníkov, aby tovar posielali IBA na uvedenú adresu:

 

Adresa pre odoslanie zásielky je:

Hany Meličkovej 
Bratislava-Karlova Ves 841 05

 

Reklamácia chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predajca je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Reklamáciu uplatňuje priamo u predajcu osobne, písomne alebo elektronicky. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a vyplneným reklamačným protokolom.

Vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar čistý a v pôvodnom obale.

Náklady na poštovné znáša kupujúci.

 

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a veľkosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodným podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté www.spirali.sk prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.

 

Zodpovedná osoba
Avicta s.r.o.

Hany Meličkovej 7
Bratislava-Karlova Ves 841 05

IČO: 48 025 470